Polyvaccinum mite - krople do nosa

nasze produkty

Źródło intymnego nawilżenia w...

skuteczne rozwiązanie kobiecych...

szybka odbudowa mikroflory

długotrwała ochrona intymna

łagodzenie podrażnień i ochrona intymna

w każdej domowej apteczce

uzupełnia niedobór wody i cennych...

zawsze przy antybiotykoterapii

pierwszy krok w alergii pokarmowej i...

zostawia gorączkę na lodzie

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same

 pobierz

Polyvaccinum mite
Nieswoista szczepionka bakteryjna.

Krople do nosa, zawiesina.

1 ml szczepionki zawiera:
Substancje czynne:

Inaktywowane bakterie (w milionach komórek)

Staphylococcus aureus

50

Staphylococcus epidermidis

50

Streptococcus salivarius

10

Streptococcus pneumoniae

10

Streptococcus pyogenes

10

Escherichia coli

20

Klebsiella pneumoniae

10

Haemophilus influenzae

10

Corynebacterium pseudodiphtheriticum

20

Moraxella catarrhalis

10

Substancje pomocnicze: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do wstrzykiwań.

Dostępne opakowania:
Butelka po 10 ml zawiesiny z zakraplaczem w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
30-224 Kraków
Al. Sosnowa 8

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Polyvaccinum mite i w jakim celu się ją stosuje
 2. Zanim zastosuje się Polyvaccinum mite
 3. Jak stosować Polyvaccinum mite
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie Polyvaccinum mite
 6. Inne konieczne informacje dotyczące Polyvaccinum mite

1. Co to jest Polyvaccinum mite i w jakim celu się ją stosuje

Polyvaccinum mite w postaci kropli do nosa jest szczepionką bakteryjną podawaną profilaktycznie i leczniczo. Substancjami czynnymi są zawiesiny bakterii zabitych za pomocą wysokiej temperatury, które najczęściej wywołują zakażenia górnych dróg oddechowych lub towarzyszą stanom zapalnym górnych dróg oddechowych. Szczepionka działa immunostymulująco wzmagając ogólną, nieswoistą odporność układu immunologicznego prowadzącą do wzmocnienia procesów obronnych ustroju przed zakażeniami. Równocześnie wywołuje swoistą odporność na bakterie, których antygeny zawarte są w leku. Szczepionka chroni w ten sposób organizm przed nawracającymi nieżytami górnych dróg oddechowych.

Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskuje się po zastosowaniu pełnego cyklu szczepień z zachowaniem schematu dawkowania.

Wskazania do stosowania

Szczepionkę stosuje się w nawracających nieżytach górnych dróg oddechowych.

2. Zanim zastosuje się Polyvaccinum mite

 • Nie należy stosować Polyvaccinum mite w przypadku:
 • nadwrażliwości na którykolwiek składnik szczepionki
 • chorób zakaźnych
 • niewydolności krążenia
 • chorób nerek i wątroby
 • chorób rozrostowych układu krwiotwórczego
 • chorób układowych
 • stosowania preparatów immunosupresyjnych

Nie rozpoczynać leczenia, jeżeli pacjent znajduje się w ostrym okresie choroby.

Zachować szczególną ostrożność stosując Polyvaccinum mite, jeśli:

Wystąpiły jakiekolwiek działania niepożądane po poprzedniej dawce szczepionki.

Leczenie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień.
Postępowanie takie pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych oraz zmianę schematu dawkowania.

Ciąża: 
Brak danych.
Przed zastosowaniem szczepionki należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:
Brak danych.
Przed zastosowaniem szczepionki należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Szczepionka nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:
U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku szczepienie należy przesunąć do zakończenia terapii.

Szczepionka może być podawana w przebiegu infekcji, jeśli leczenie rozpoczęto przed rozwojem zakażenia.
Szczepionka może być podawana w trakcie antybiotykoterapii, jeśli lekarz uzna podanie antybiotyku za konieczne.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować Polyvaccinum mite

Przed każdym użyciem należy mocno wstrząsnąć.

Przed podaniem należy sprawdzić termin ważności szczepionki na opakowaniu.
Szczepionki nie należy stosować po upływie terminu ważności.

Podawać donosowo.

Dawkowanie:Kurację prowadzić dwa razy w roku w okresach poprzedzających najbardziej niekorzystne warunki klimatyczne: w styczniu-lutym i sierpniu-wrześniu, przez okres, co najmniej 2 lat. Szczepionkę podawać codziennie przez 6 tygodni. W przypadku wystąpienia nieżytu górnych dróg oddechowych w trakcie stosowania szczepionki kontynuować jej podawanie nie podwyższając jednak dawki.
W przypadku przerwania leczenia skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania Polyvaccinum mite:

Grupa
wiekowa

Liczba kropli podawanych jednorazowo


Dzienna ilość kropli

Okres podawania (w tygodniach)

Rano

Wieczorem

Jama nosa

Jama nosa

Prawa

Lewa

Prawa

Lewa

od 6 miesiąca do 3 lat

-
-
1

-
-
1

-
1
1

1
1
1

1
2
4

1 tydzień
2 tygodnie
3 tygodnie

od 3 lat do 7 lat

-
1
1

-
1
1

1
1
2

1
1
2

2
4
6

1 tydzień
2 tygodnie
3 tygodnie

Powyżej 7 lat

1
1
2

1
1
2

1
2
2

1
2
2

4
6
8

2 tygodnie
2 tygodnie
2 tygodnie

Sposób dawkowania uzależniać od reakcji chorego. U osób, u których stwierdzono nadwrażliwość na zawarte w szczepionce antygeny bakteryjne, wydłużyć okres stosowania niższych dawek.
Najlepszą ochronę przed nawracającymi nieżytami górnych dróg oddechowych uzyskuje się po zastosowaniu pełnego cyklu szczepień z zachowaniem schematu dawkowania.

W przypadku zastosowania większej dawki Polyvaccinum mite niż zalecana:
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy kontynuować dawkowanie zgodnie ze schematem.

4. Możliwe działania niepożądane

Dotychczas, w ramach monitorowania spontanicznego, po zastosowaniu Polyvaccinum mite nie odnotowano działań niepożądanych. Należy jednak pamiętać, iż immunoterapia, tak jak każde podanie preparatów biologicznych, obciążona jest ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

 • Podrażnienie błony śluzowej nosa - uczucie pieczenia, swędzenia

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

5. Przechowywanie Polyvaccinum mite

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze 2 - 8°C (w lodówce).

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna.
30-224 Kraków
Al. Sosnowa 8
Tel: + 48 12 37 69 200
Fax: + 48 12 37 69 205
e-mail: marketing@biomed.pl

 Data opracowania ulotki: 02.06.2010

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Marketingu, tel. (+48 12) 37 69 281