O firmie

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna  jest polską firmą biotechnologiczną łączącą nowoczesność z tradycją. Wytwarzamy leki biologiczne, w tym w szczególności szczepionki bakteryjne swoiste i nieswoiste, preparaty probiotyczne, alergeny, wyroby medyczne, produkty do diagnostyki mikrobiologicznej in vitro oraz wskaźniki kontroli sterylizacji.

Od lat zapewniamy bezpieczeństwo epidemiologiczne kraju, dostarczając szczepionek do realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

Dbamy o mikrobiom dzieci i dorosłych, dostarczając innowacyjnych probiotyków, których bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzono badaniami.

IBSS BIOMED S.A. jest firmą dynamicznie rozwijającą się, posiadającą bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, głównie w oparciu o własne zaplecze technologiczne i wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Jesteśmy firmą inwestującą zarówno w rozwój wiedzy naukowej, doskonalenie naszych pracowników, jak i stałe modernizowanie wykorzystywanej technologii i metod produkcji. Dbamy przy tym o środowisko naturalne.

Jako wytwórca substancji czynnych i produktów końcowych spełniamy najwyższe standardy jakościowe dzięki zatrudnionym specjalistom, nowoczesnej infrastrukturze spełniającej standardy GxP oraz stosowaniu autorskiej technologii.

Dbamy o ochronę wypracowanej własności intelektualnej w zakresie znaków towarowych i patentów na wynalazki.

 

Obszary naszej działalności

IBSS BIOMED S.A. jest samodzielnym producentem preparatów, począwszy od substancji czynnej aż do produktu gotowego.

 

WYTWARZAMY:

  • Nieswoiste i swoiste poliwalentne szczepionki bakteryjne, w tym jedyną na świecie szczepionkę przeciwko Pseudomonas aeruginosa
  • Preparaty probiotyczne, zarówno produkty lecznicze, jak i środki spożywcze
  • Innowacyjne preparaty zawierające metabolity bakterii probiotycznych
  • Wyroby medyczne, w tym do diagnostyki in vitro
  • Kosmetyki
  • Suplementy diety
  • Preparaty diagnostyczne
  • Podłoża mikrobiologiczne
  • Wskaźniki sterylizacji

 

Wytwarzanie biologicznych produktów leczniczych, w tym w szczególności sterylnych produktów immunomodulujących, jakimi są szczepionki, jest procesem trudnym i szczególnie wymagającym. Odbywa się w kontrolowanych warunkach w najwyższym reżimie higienicznym i jakościowym, zgodnym z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Produkcja środków spożywczych nakłada na wytwórców obowiązek wdrożenia normy zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000, a produkcja wyrobów medycznych odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w normie ISO 13485.

BADANIA I ROZWÓJ: Centrum Badawczo-Rozwojowe IBSS BIOMED S.A.

IBSS BIOMED S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, głównie w oparciu o własne zaplecze technologiczne i zatrudnioną kadrę specjalistów.

Informacje na temat naszych projektów badawczych więcej>>>

BADANIA KLINICZNE I REJESTRACJA

W skład IBSS BIOMED S.A. wchodzi Dział Badań Klinicznych, który organizuje i nadzoruje prowadzenie badań – zarówno nowych produktów, jak i tych już istniejących na rynku. Prowadzone badania niezależnie od statusu badanego produktu spełniają najwyższe standardy międzynarodowe. Prowadzone są w oparciu o zasady etyczne (których podstawę stanowi Deklaracja helsińska) oraz zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH-GCP).

Instytut dysponuje również własnym Działem Rejestracji. Pracownicy Działu uczestniczą we wszystkich projektach w zakresie rozwoju i rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych i kosmetyków, w Polsce i za granicą. Pracowników cechuje bardzo dobra znajomość polskiego i europejskiego prawa, dzięki czemu każdy produkt jest opatrzony dokumentacją rejestracyjną zgodną z obwiązującymi wytycznymi i standardami. We współpracy z kontrahentami zagranicznymi prowadzone są procesy rejestracyjne na całym świecie.

 

MARKETING I SPRZEDAŻ

Dział Sprzedaży i Marketingu oraz Eksportu dzięki dedykowanym kierownikom poszczególnych produktów oraz wyspecjalizowanemu zespołowi sprzedażowemu skutecznie promuje i sprzedaje nasze produkty w Polsce i poza granicami kraju. W działaniach marketingowych stawiamy na rzetelność informacji naukowej. Trwały sukces na rynku farmaceutycznym zawdzięczamy badaniom potwierdzającym bezpieczeństwo i skuteczność oferowanych preparatów, oraz ciągłemu rozwojowi nowych produktów.

 

Dynamicznie rozwijający się Dział Eksportu IBSS BIOMED S.A. współpracuje z partnerami zagranicznymi na kilkudziesięciu rynkach Europy i Świata oraz poszukuje nowych rynków zbytu.

Współpracujemy z partnerami zagranicznymi w zakresie rejestracji, promocji i dystrybucji naszych produktów, więcej >>>

IBSS BIOMED S.A., to również

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.