ONKOFAG (INNOMED)

         

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

„Rozwój fagoterapii w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych” współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Działania 1.5.Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Nazwa beneficjenta: 
Instytut  Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Wartość projektu: 
8 361 158,88 PLN

Dofinansowanie: 
3 027 803, 63 PLN

Okres realizacji:
2014-2019

Projekt realizowany w Konsorcjum naukowo-przemysłowym:  IBSS BIOMED S.A. – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Lider Konsorcjum: IBSS BIOMED S.A.

Opis projektu:

Zasadniczym celem projektu jest poszukiwanie i opracowanie innowacyjnego leku do stosowania miejscowego, przeznaczonego do likwidacji istniejącego zapalenia i infekcji o etiologii Staphylococcusaureus i/lub Pseudomonasaeruginosa. Substancją czynną produktu opracowanego w ramach niniejszego projektu będą bakteriofagi (tj. wirusy bakteryjne), skierowane przeciwko w/w patogenom. Produkt ten pozwoli na wprowadzenie fagoterapii, jako standardowej formy leczenia do rutynowej praktyki klinicznej.

Rozwiązanie zaproponowane przez Beneficjenta wykracza poza stan obecnej wiedzy, przełamuje bariery poznawcze współczesnej medycyny i otwiera nowe obszary badawcze. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace B+R związane z wytypowaniem fagów do terapii, opracowaniem produktu leczniczego, jego testowaniem w skali laboratoryjnej i Q10, przeprowadzeniem badań nieklinicznych i klinicznych.

Geneza niniejszego projektu jest ściśle związana z ogólnoświatowym problem lawinowo narastającej antybiotykooporności patogenów przy jednoczesnym braku alternatywnych do antybiotyków metod leczenia. Szereg publikacji naukowych, jakie ukazały się w ostatnich latach na temat bakteriofagów i ich potencjalnego zastosowania w terapii, doświadczenia IITD PAN oraz ośrodków rosyjskich i gruzińskich w terapeutycznym zastosowaniu fagów sprawia, iż podejmowana przez Konsorcjum tematyka badawcza  stwarza realną szansę wypracowania nowej strategii leczenia ran zainfekowanych patogenami bakteryjnymi, Zakażenia ran, owrzodzeń i odleżyn stanowią ważny problem kliniczny wielu oddziałów szpitalnych szczególnie tych leczących choroby nowotworowe. Pacjenci onkologiczni są grupą szczególnie narażoną na ryzyko infekcji, które stanowią jedne z najczęstszych powikłań w trakcie lub po leczeniu onkologiczym.

Podejmowana tematyka badawcza jest odpowiedzią na globalny problem antybiotykoopornych zakażeń – uznany za jedno z głównych zagrożeń zdrowotnych w XXI w. i za temat priorytetowy w ochronie zdrowia publicznego przez szereg organizacji i agencji na całym świecie (m.in. WHO), Parlament Europejski, Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Zakażeń (CDC), czy amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), tym samym wychodzi naprzeciw zidentyfikowanemu zapotrzebowaniu rynkowemu.

 

Polecane strony:
www.poig.gov.pl
www.mr.gov.pl
www.europa.eu

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.