Oferty pracy

Młodszy Specjalista w Wydziale Konfekcjonowania więcejmniej

Młodszy Specjalista

w Wydziale Konfekcjonowania

OPIS STANOWISKA

 • Współorganizowanie pracy i nadzór w Wydziale Konfekcjonowania,
 • Praca z dokumentacją systemową – rozliczanie procesów pakowania,
 • Udział w projektach wdrożeniowych – nowe pracownie i urządzenia,
 • Opracowywanie oraz aktualizacja procedur, instrukcji, raportów, formułowanie wniosków.

PROFIL KANDYDATA:

 • Ukończone studia wyższe z zakresu technologii żywności, biotechnologii, farmacji lub pokrewne,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w branży farmaceutycznej lub spożywczej,
 • Znajomość zasad i procedur związanych z zarządzaniem produkcją i jakością np. GMP, HACCP, ISO 22 000,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, oraz pakietu MS Office (szczególnie program Word, Excel),
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dokładność, wnikliwość i staranność w wykonywaniu pracy,
 • Kreatywność poparta umiejętnością pracy w zespołach projektowych oraz umiejętnością rozwiązywania problemów,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, otwartość,
 • Chęć rozwijania się w branży farmaceutycznej w obszarze działu konfekcjonowania/pakowania,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, poszerzanie wiedzy i kompetencji,
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Dobra atmosfera pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Specjalista ds. Walidacji i Kwalifikacji więcejmniej

Specjalista ds. Walidacji i Kwalifikacji

Kraków

 

OPIS STANOWISKA:

 • prowadzenie:

– kwalifikacji pomieszczeń, urządzeń, systemów (media), projektów

– walidacji procesów, bieżącej weryfikacji procesów, media-fill

– walidacji systemów skomputeryzowanych

 • opracowywanie Głównych Planów Walidacji / Kwalifikacji
 • opracowywanie / aktualizacja standardu dokumentacji walidacyjnej / kwalifikacyjnej
 • udział w projektach dotyczących nowych produktów, inwestycji, modernizacji
 • udział w analizach ryzyka, opracowywaniu URS
 • opiniowanie wniosków zmian, odchyleń, OOS
 • przygotowywanie danych do PQR, Przeglądu Jakości
 • udział w Inspekcjach / Audytach
 • wykonanie niezbędnych testów kwalifikacji w zakresie pomiarów (mapowanie urządzeń oraz pomieszczeń)
 • statystyczne opracowanie wyników pomiarów

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe inżynieryjno – techniczne
 • znajomość wytycznych GMP w zakresie Kwalifikacji i Walidacji (Aneks 11, Aneks 15), GDP, GAMP, Przewodników dotyczących Integralności danych
 • doświadczenie w branży farmaceutycznej (produkcja sterylna i niesterylna)
 • znajomość zagadnień z zakresu pomiarów
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość obsługi komputera, programów MS Office
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy pod presją czasu

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
 • dobrą atmosferę w zespole
 • możliwości szkolenia i rozwoju

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl  

więcejmniej

Młodszy Specjalista – umowa zastępstwo więcejmniej

Młodszy Specjalista – umowa zastępstwo

w Wydziale Produkcji Podłoży

 

OPIS STANOWISKA

 • Produkcja podłoży bakteriologicznych,  nośników i roztworów do kontroli i badań,
 • Produkcja wyrobów medycznych,
 • Udział w pracach związanych z aktualizacją dokumentacji technologicznej,
 • Odpowiedzialność za wybrane procesy produkcyjne zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości,
 • Praca w komputerowym systemie Zarządzania,
 • W miarę potrzeb konieczność pracy również na drugiej zmianie.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe – biotechnologia, chemia, biologia lub pokrewne,
 • Znajomość pracy z pehametrem i wagami laboratoryjnymi,
 • Znajomość pracy na komputerze – Word biegle i Excel w stopniu podstawowym,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy z kilkoma tematami równocześnie,
 • Doświadczenie w pracy będzie mile widziane.

OFERUJEMY:

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Asystent/ka Zarządu więcejmniej

Asystent/ka Zarządu

Kraków

(umowa na zastępstwo)

Nr ref. AS/04/19

 

OPIS STANOWISKA:

 • wspieranie organizacyjno-administracyjne Zarządu
 • koordynacja spotkań Zarządu, zarządzanie kalendarzem
 • zapewnienie efektywnej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • przygotowanie i redagowanie pism oraz sprawozdań i zestawień
 • aktywności z zakresu ochrony własności intelektualnej – współpraca z rzecznikiem patentowym
 • aktywności z zakresu ochrony danych osobowych – współpraca z Inspektorem ochrony danych osobowych
 • nadzór nad firmową stroną internetową
 • koordynacja aktywności z zakresu PR
 • koordynacja organizacji spotkań firmowych

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość zagadnień ochrony danych osobowych RODO
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • samodzielność, inicjatywa
 • wysoki poziom kultury osobistej, takt, znajomość etykiety biznesowej
 • wysokie umiejętności interpersonalne

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Specjalista ds. Hodowli Komórek więcejmniej

Specjalista ds. Hodowli Komórek

do Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych

Nr ref. SCBR/05/2019

OPIS STANOWISKA:

 • prowadzenie hodowli komórek ssaczych
 • prowadzenie banku linii komórkowych oraz jego okresowa kontrola
 • projektowanie i wykonywanie prac badawczych z zastosowaniem metod immunologicznych oraz hodowli komórkowych
 • opracowywanie i walidacja nowych metod badawczych z zastosowaniem technik immunologicznych oraz metod in vitro ze szczególnym uwzględnieniem testów cytotoksyczności
 • planowanie eksperymentów na modelu zwierzęcym
 • transfer metod analitycznych do innego działu firmy
 • prowadzenie dokumentacji badawczej
 • wykonywanie analiz statystycznych dotyczących uzyskanych wyników badań
 • przygotowywanie analiz literaturowych oraz analiza wytycznych europejskich w zakresie testów biologicznych z zastosowaniem linii komórkowych
 • nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową
 • uczestniczenie w planowaniu zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe (biologia, biotechnologia lub pokrewne),
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym (jednostki akademickie lub sektor biotechnologiczny/farmaceutyczny). Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w certyfikowanym laboratorium,
 • doświadczenie w pracy w warunkach sterylnych oraz biegła znajomość metod hodowli komórek eukariotycznych
 • doświadczenie w wykonywaniu testów komórkowych ze szczególnym uwzględnieniem testów cytotoksyczności (MTT, LDH)
 • podstawowa wiedza z zakresu immunologii oraz biegła, praktyczna znajomość testów serologicznych (ELISA, testy aglutynacyjne)
 • biegła, praktyczna znajomość podstawowych technik biochemicznych i biologii molekularnej (izolacja białek i kwasów nukleinowych, elektroforeza, Western blot, RTqPCR,
 • praktyczna znajomość analizy statystycznej
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu uprawniającego do planowania oraz wykonywania badań na zwierzętach laboratoryjnych
 • wysoka umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz planowania doświadczeń
 • umiejętność opracowywania procedur, instrukcji, raportów, formułowania wniosków,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • kreatywność i umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:

 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • możliwość szkolenia i rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV droga elektroniczną na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl  

więcejmniej

Specjalista ds. automatyki więcejmniej

Specjalista ds. automatyki

 

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji w zakresie automatyki
 • odpowiedzialność za terminowe wykonywanie napraw lub remontów urządzeń produkcyjnych,
 • planowanie oraz prowadzenie dokumentacji remontów oraz napraw urządzeń, linii, maszyn, i instalacji produkcyjnych,
 • usuwanie awarii maszyn oraz linii produkcyjnych w celu minimalizacji ich czasu przestoju
 • rozwijanie obszaru monitorującego i sterującego urządzeniami za pomocą platformy SCADA opartym na programie Asix
 • praca 8h w siedzibie firmy

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie średnie, zawodowe kierunkowe lub wyższe kierunkowe
 • uprawnienie eksploatacyjne SEP „E” 1kV
 • podstawy programowania sterowników np. SAIA, Siemens, GE Fanuc
 • znajomość układów pomiarowych opartych na sygnałach 4-20mA
 • dodatkowym atutem jest znajomość systemu monitoringi SCADA opartym na programie Asix
 • obsługa i konserwacja urządzeń technologicznych
 • praktyka w utrzymaniu ciągłości pracy urządzeń zautomatyzowanych
 • komunikatywność
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • umiejętność pracy w grupie

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
 • możliwość szkolenia i rozwoju

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV drogą elektroniczną na adres:

rekrutacja@biomed.pl

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Specjalista ds. BHP więcejmniej

Specjalista ds. BHP

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • tworzenie standardów BHP oraz PPOŻ; współudział w opracowywaniu i wdrażaniu wymaganych procedur oraz instrukcji, zgodnie z aktualnymi przepisami;
 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja;
 • przeprowadzanie regularnych audytów weryfikujących przestrzeganie przepisów prawnych, zasad i obowiązujących procedur BHP oraz PPOŻ;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie produkcyjnym;
 • proponowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy;
 • przygotowywanie raportów i analiz z zakresu BHP;
 • współpraca ze wszystkimi działami w firmie;
 • reprezentowanie firmy przed urzędami, firmami.

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP;
 • uprawnienia do pełnienia funkcji specjalisty ds. BHP zgodne z wymogami prawnymi (w tym dotyczące stażu pracy w służbach BHP);
 • uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej;
 • bardzo dobrej praktycznej znajomość przepisów BHP i PPOŻ odnoszących się do procesów produkcyjnych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, w tym egzekwowanie ustaleń;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, zdobyte w środowisku produkcyjnym, mile widziane w firmie farmaceutycznej lub pokrewnej
 • otwartość, nastawienie na współpracę;
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie;
 • elastyczność i samodzielność w działaniu.

Osobom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • umowę na 1/4 z możliwością zwiększenia do ½ etatu;
 • odpowiedzialną pracę z koniecznością podejmowania samodzielnych decyzji w prężnie rozwijającej się firmie;
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Mistrz w Wydziale Produkcji Szczepionek więcejmniej

Mistrz

w Wydziale Produkcji Szczepionek

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa urządzeń do napełniania szczepionek.
 • Praca w warunkach aseptycznych
 • Przygotowanie stanowiska i urządzeń do i po pracy
 • Dokumentowanie procesów
 • W miarę potrzeb konieczność pracy również na drugiej zmianie.

PROFIL KANDYDATA:

 • Wykształcenie średnie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość pracy na komputerze – Word

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2014r. poz. 1182 jest IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Aparatowy biosyntezy i frakcjonowania więcejmniej

Aparatowy biosyntezy i frakcjonowania

w Wydziale Produkcji Preparatów Bakteryjnych

OPIS STANOWISKA:

 • Prace przy produkcji w strefie czystej, zgodnie z zasadami GMP
 • Czyszczenie pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia zgodnie z wymaganiami
 • Przygotowanie i pakowanie materiałów do sterylizacji
 • Obsługa urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi
 • Przyjmowanie i wprowadzanie materiałów do produkcji w obszarze czystym
 • Współpraca z innymi wydziałami produkcji w firmie

PROFIL KANDYDATA:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w pracy będzie mile widziane

OFERUJEMY:

 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl  

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Brakarz (kontrola produktu) więcejmniej

Brakarz (kontrola produktu) – pracownik produkcji

w Wydziale Konfekcjonowania

OPIS STANOWISKA:

 • kontrola wizualna płynnych produktów leczniczych
 • przygotowanie produktów do likwidacji
 • dokumentowanie procesów
 • utrzymywanie odpowiedniego stanu higienicznego stanowisk pracy i pomieszczeń
 • praca w systemie zmianowym (6-14, 14-22) od poniedziałku do piątku

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, staranność, spostrzegawczość, sumienność
 • zdolności manualne
 • umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (brak umowy na okres próbny)
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie  CV na adres:  rekrutacja@biomed.pl

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl  

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Specjalista ds. Mikrobiologii do Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych więcejmniej

Specjalista ds. Mikrobiologii do Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych

 OPIS STANOWISKA:

 • charakterystyka szczepów bakterii fenotypowa i molekularna, stanowiących materiał badawczy Centrum,
 • prowadzenie banku kultur mikroorganizmów,
 • opracowanie i walidacja metod badawczych z zakresu mikrobiologii dla produktów projektowych oraz produkowanych w Spółce,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe,
 • samodzielne prowadzenie projektów badawczych,
 • opracowanie instrukcji, procedur oraz planów i raportów z badań,
 • proponowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu mikrobiologii,
 • uczestniczenie w planowaniu zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych, wykładów oraz konsultacji dla Personelu firmy.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe (biologiczne, biotechnologiczne, analityka medyczna – specjalność mikrobiologia),
 • minimum 2-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy w laboratorium badawczym (jednostki akademickie lub sektor biotechnologiczny/farmaceutyczny), preferowane w laboratorium certyfikowanym,
 • umiejętność opracowywania procedur, instrukcji, raportów, formułowania wniosków,
 • znajomość zasad GLP/GMP lub normy PN EN ISO/IEC 17025:2005,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność i samodzielność,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne.

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
 • możliwość szkolenia i rozwoju

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.