Oferty pracy

Kierownik Działu Inwestycji i Serwisu Technicznego więcejmniej

Kierownik Działu Inwestycji i Serwisu Technicznego 

Nr ref. MIST/05/18

OPIS STANOWISKA:

 • zarządzanie pracą zespołu pracowników utrzymania ruchu, współpraca z działem produkcji oraz serwisem,
 • odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych,
 • odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości pracy instalacji HVAC, sanitarnych i technologicznych,
 • planowanie i monitorowanie realizacji prewencji maszyn,
 • wdrażanie zasad TPM, 5S itp
 • monitorowanie wskaźników z obszaru utrzymania ruchu,
 • odpowiedzialność za powierzoną infrastrukturę (urządzenia, instalacje, linie technologiczne itp.),
 • zarządzanie częściami zamiennymi i optymalizacja tego procesu,
 • utrzymywanie kontaktów z serwisami zewnętrznymi i producentami maszyn,
 • prowadzenie projektów remontowych/inwestycyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z przepisami państwowymi oraz wewnętrznymi IBSS BIOMED S.A.,
 • aktualizacja dokumentacji – schematy, opisy, instrukcje

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek – automatyka, mechanika, inżynieria środowiska),
 • mile widziane uprawnienia SEP dla I i II Grupy urządzeń (eksploatacja),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, preferowane w przemyśle farmaceutycznym w obszarze HVAC,
 • znajomość wymagań GMP,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej (instrukcje, karty przeglądu, karty czyszczenia itp.), dokumentacja GMP,
 • praktyczna znajomość zasad TPM,
 • komunikatywność i skrupulatność w wykonywanej pracy,
 • biegła obsługa komputera: pakiet MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • umiejętność delegowania zadań i egzekwowania ich realizacji,
 • nastawienie na osiąganie celów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
 • możliwość szkolenia i rozwoju

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV drogą elektroniczną na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Eksport Manager więcejmniej

Eksport Manager

Nr ref:  EM/10/18

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • realizowanie założonych planów sprzedaży eksportowej
 • budowanie oraz rozwijanie trwałych relacji z obecnymi klientami oraz poszukiwanie nowych na podległych rynkach
 • badanie potrzeb klienta, przygotowywanie ofert handlowych oraz prowadzenie prezentacji
 • uzgadnianie warunków handlowych oraz negocjacje biznesowe
 • reprezentowanie firmy na targach branżowych
 • współpracę z działami: rejestracji, prawnym, marketingu, logistyki
 • bieżące raportowanie wyników sprzedaży
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówień exportowych
 • monitoring rynku i konkurencji

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • znajomość dwóch języków obcych na poziomie zaawansowanym
 • ukierunkowania na realizację celów
 • przedsiębiorczości, umiejętność pozyskiwania nowych klientów i podtrzymywania długofalowych relacji biznesowych,
 • terminowości oraz samodzielności w realizacji zadań
 • zdolności negocjacyjnych i sprzedażowych
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy
 • umiejętności analitycznych, rzetelności, komunikatywności
 • inicjowania działań mających na celu zwiększenie efektywności sprzedaży
 • umiejętności pracy zespołowej i łatwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • wysokiej kultury osobistej

Oferujemy:

 • pracę przy projektach międzynarodowych
 • możliwość wyjazdów służbowych zagranicznych
 • ciekawe szkolenia
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy
 • pracę w profesjonalnym i dynamicznym zespole
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość awansu i rozwoju zawodowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV droga elektroniczną na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

więcejmniej

Specjalista ds. Hodowli Komórek więcejmniej

Specjalista ds. Hodowli Komórek

do Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych

Nr ref. SCBR/10/2018

OPIS STANOWISKA:

 • prowadzenie hodowli komórek ssaczych,
 • doświadczenie w wykonywaniu standardowych testów np. cytotoksyczności,
 • projektowanie i wykonywanie prac badawczych z zastosowaniem komórek ssaczych,
 • prowadzenie banku linii komórkowych oraz jego okresowa kontrola,
 • opracowywanie nowych metod badawczych z zastosowaniem hodowli ssaczych i ich walidacja,
 • prowadzenie dokumentacji badawczej,
 • wykonywanie analiz statystycznych z uzyskanych wyników badań,
 • przygotowywanie analiz literaturowych oraz analiza wytycznych europejskich w zakresie testów biologicznych z zastosowaniem linii komórkowych,
 • nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową,
 • uczestniczenie w planowaniu zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium,

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe (biologia, biotechnologia lub pokrewne),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy w laboratorium badawczym (jednostki akademickie lub sektor biotechnologiczny/farmaceutyczny), preferowane w laboratorium certyfikowanym,
 • umiejętność opracowywania procedur, instrukcji, raportów, formułowania wniosków,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność i samodzielność,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne.

OFERUJEMY:

 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • możliwość szkolenia i rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV droga elektroniczną na adres:

rekrutacja@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl  

więcejmniej

Aparatowy biosyntezy i frakcjonowania w Wydziale Produkcji Preparatów Bakteryjnych więcejmniej

Aparatowy biosyntezy i frakcjonowania

w Wydziale Produkcji Preparatów Bakteryjnych

Nr ref. BF/PB/10/18

OPIS STANOWISKA:

 • Prace przy produkcji w strefie czystej, zgodnie z zasadami GMP
 • Czyszczenie pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia zgodnie z wymaganiami
 • Przygotowanie i pakowanie materiałów do sterylizacji
 • Obsługa urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi
 • Przyjmowanie i wprowadzanie materiałów do produkcji w obszarze czystym
 • Współpraca z innymi wydziałami produkcji w firmie
 • Praca w systemie godzin równoważnych (w tym zmiany nocne), czyli 12 godzinne zmiany

PROFIL KANDYDATA:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w pracy będzie mile widziane
 • Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu
 • Dokładność, sumienność

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Stabilne zatrudnienie
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

więcejmniej

Aparatowy Mycia w Wydziale Zmywalni i Sterylizatorni więcejmniej

Aparatowy Mycia
w Wydziale Zmywalni i Sterylizatorni
Nr ref. AM/ZS/07/18

 

OPIS STANOWISKA:

 • czynności wstępne przed procesem mycia (selekcja, układanie w pojemnikach),
 • mycie opakowań bezpośrednich przy pomocy urządzeń lub ręcznie,
 • mycie kaset, pudełek oraz opakowań transportowych,
 • przygotowanie do procesu sterylizacji (suszenie, oznakowanie, pakowanie),
 • przeprowadzenie testu szczelności po procesie napełniania ampułek lub fiolek,
 • przygotowanie szkła do celów laboratoryjnych i kontrolnych,
 • czynności wstępne przed procesem mycia (oczyszczanie wstępne szkła będącego w użyciu),
 • mycie ręczne bądź w automacie Mielabor,
 • mycie pojemników produkcyjnych (beczek),
 • przygotowanie do procesu sterylizacji (suszenie, oznakowanie, pakowanie).

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie: zawodowe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, sumienność, dyscyplina,
 • dyspozycyjność,
 • praca w warunkach objętych systemami jakości.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (brak umowy na okres próbny),
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

 

więcejmniej

Aparatowy mycia i sterylizacji w Wydziale Produkcji Szczepionek więcejmniej

Aparatowy mycia i sterylizacji

w Wydziale Produkcji Szczepionek

Nr ref. APS/07/2018

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa urządzeń do napełniania produktów leczniczych jednodawkowych- myjki i tunelu sterylizacyjnego
 • obsługa urządzeń do napełniania produktów leczniczych wielodawkowych i wyrobów medycznych
 • dokumentowanie procesów
 • czyszczenie urządzeń, pomieszczeń
 • praca w warunkach aseptycznych
 • odpowiedzialność za wybrane procesy produkcyjne zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości,
 • w miarę potrzeb konieczność pracy również na drugiej zmianie.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie zawodowe/średnie
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • solidność, precyzja, dyscyplina

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (brak umowy na okres próbny)
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

 

więcejmniej

Aparatowy urządzeń napełniających w Wydziale Produkcji Szczepionek więcejmniej

Aparatowy urządzeń napełniających

w Wydziale Produkcji Szczepionek

Nr ref. MPS/07/2018

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa urządzeń do napełniania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • obsługa autoklawu
 • dbanie o czystość urządzeń
 • praca w warunkach aseptycznych
 • dokumentowanie procesów
 • odpowiedzialność za wybrane procesy produkcyjne zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości,
 • praca w systemie jednozmianowym lub dwuzmianowym, w zależności od potrzeb produkcji.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie średnie
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • solidność, precyzja, dyscyplina
 • umiejętność pracy z kilkoma tematami równocześnie,
 • doświadczenie w pracy będzie mile widziane.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (brak umowy na okres próbny)
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2014r. poz. 1182 jest IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Technolog w Pionie Produkcyjnym więcejmniej

Technolog

w Pionie Produkcyjnym

Nr ref. T/06/18

 

Nadzorowanie i koordynacja procesów produkcyjnych. Opracowywanie nowych technologii oraz współdziałanie w tworzeniu nowych produktów.

 

OPIS STANOWISKA:

 • opracowywanie planów rozwoju i modernizacji technicznej podległych urządzeń
 • nadzór nad procesem wdrażania nowych technologii oraz nadzorowanie dotychczas wykorzystywanych
 • przechowywanie i nadzór nad dokumentacją techniczną podległych urządzeń
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu wdrożonych technologii
 • standaryzacja parametrów technologicznych oraz optymalizacja procesów produkcyjnych wyrobów
 • koordynacja przeprowadzania prób produkcyjnych nowych wyrobów oraz zatwierdzanie opracowanych technologii wytwarzania
 • testowanie, opiniowanie oraz wprowadzanie do produkcji nowych surowców i opakowań
 • kontrola jakości surowców i wyrobów na każdym etapie produkcji
 • opracowywanie nowych receptur i wdrażanie ich do produkcji
 • nadzór technologiczny nad procesem produkcji,
 • aktywny udział w opracowywaniu koncepcji nowych produktów przy współpracy z Działem R&D,
 • optymalizacja technologii wytwarzania,
 • współpraca z dostawcami maszyn i usług,
 • nadzór nad zgodnością technologii z obowiązującymi normami,
 • śledzenie zewnętrznych zmian i trendów w branży.
 • tworzenie kalkulacji produktów
 • prowadzenie testów produkcyjnych
 • prawidłowe sporządzanie zapotrzebowań materiałowych,
 • wdrażanie produkcji prototypowej,

 

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe wskazane kierunkowe dla branży farmaceutycznej,
 • konieczne 3 letnie doświadczenie  w produkcji w firmie farmaceutycznej na stanowisku kierowniczym,
 • wiedza związana z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych w branży farmaceutycznej,
 • bardzo dobra znajomość metod i technik produkcji charakterystycznych dla branży
 • biegła znajomość aktualnego prawa farmaceutycznego oraz Rozporządzenia – Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • znajomość standardów Zarzadzania Jakością opartych na GMP, HACCP, ISO 13485;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej,
 • inicjatywa i konsekwencja w planowaniu i osiąganiu celów
 • umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów,
 • orientacja na zadania,
 • dokładność i wnikliwość,
 • dyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania zdecydowanych zadań

 

OFERUJEMY:

 • stabilną i przyjazną atmosferę w pracy
 • ambitną , pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.