Oferty pracy

Pracownik Działu Rejestracji więcejmniej

Pracownik Działu Rejestracji

OPIS STANOWISKA:

 • opracowywanie i nadzór nad dokumentacją rejestracyjną produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych i kosmetyków oraz jej aktualizacja zgodnie z obowiązującymi wymogami,
 • prowadzenie procesów rejestracyjnych we właściwych urzędach w Polsce i za granicą,
 • stała współpraca z kontrahentami zagranicznymi,
 • udział w projektach,
 • znajomość i śledzenie zmian w prawodawstwie polskim i europejskim dotyczącym produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych i kosmetyków.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe: biologiczne, farmaceutyczne lub pokrewne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie,
 • skrupulatność w pracy z dokumentami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność,
 • motywacja do podejmowania samodzielnych działań zmierzających do rozwoju Działu,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • dobrą atmosferę w zespole,
 • możliwości szkolenia i rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Specjalista ds. Mikrobiologii do Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych więcejmniej

Specjalista ds. Mikrobiologii do Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych

 OPIS STANOWISKA:

 • charakterystyka szczepów bakterii fenotypowa i molekularna, stanowiących materiał badawczy Centrum,
 • prowadzenie banku kultur mikroorganizmów,
 • opracowanie i walidacja metod badawczych z zakresu mikrobiologii dla produktów projektowych oraz produkowanych w Spółce,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe,
 • samodzielne prowadzenie projektów badawczych,
 • opracowanie instrukcji, procedur oraz planów i raportów z badań,
 • proponowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu mikrobiologii,
 • uczestniczenie w planowaniu zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych, wykładów oraz konsultacji dla Personelu firmy.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe (biologiczne, biotechnologiczne, analityka medyczna – specjalność mikrobiologia),
 • minimum 2-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy w laboratorium badawczym (jednostki akademickie lub sektor biotechnologiczny/farmaceutyczny), preferowane w laboratorium certyfikowanym,
 • umiejętność opracowywania procedur, instrukcji, raportów, formułowania wniosków,
 • znajomość zasad GLP/GMP lub normy PN EN ISO/IEC 17025:2005,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność i samodzielność,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne.

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
 • możliwość szkolenia i rozwoju

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Elektryk więcejmniej

Elektryk

Nr ref: EM/01/19

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
 • odpowiedzialność za terminowe wykonywanie napraw lub remontów urządzeń produkcyjnych,
 • planowanie oraz prowadzenie dokumentacji remontów oraz napraw urządzeń, linii, maszyn, i instalacji produkcyjnych,
 • usuwanie awarii maszyn oraz linii produkcyjnych w celu minimalizacji ich czasu przestoju
 • praca 8h i zmianowa 12h co 48h

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie średnie, zawodowe kierunkowe lub wyższe kierunkowe
 • uprawnienie eksploatacyjne SEP „E” 1kV
 • praktyka w posługiwaniu się sprzętem warsztatowym i naprawczym
 • obsługa i konserwacja urządzeń technologicznych
 • praktyka w utrzymaniu ciągłości pracy urządzeń zautomatyzowanych
 • komunikatywność
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • umiejętność pracy w grupie

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
 • możliwość szkolenia i rozwoju

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Brakarz – pracownik produkcji w Wydziale Konfekcjonowania więcejmniej

Brakarz – pracownik produkcji

w Wydziale Konfekcjonowania

Nr ref. B/WK/01/19

OPIS STANOWISKA:

 • kontrola wizualna płynnych produktów leczniczych
 • prace porządkowe (utrzymanie czystości na stanowisku pracy)
 • praca na II zmiany (6-14, 14-22) od poniedziałku do piątku

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, staranność, spostrzegawczość, sumienność
 • zdolności manualne
 • umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (brak umowy na okres próbny)
 • premie uznaniowe po okresie próbnym
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie  CV na adres:  rekrutacja@biomed.pl

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl  

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

KIEROWNIK PRODUKTU więcejmniej

KIEROWNIK PRODUKTU

Nr ref. KP/01/2019

OPIS STANOWISKA:

 • opracowanie, wdrażanie i koordynowanie strategii zarządzanych produktów,
 • opracowanie planów operacyjnych aktywności marketingowej (kampanii, akcji marketingowych),
 • optymalne dobranie narzędzi promocyjnych w ramach akcji marketingowych dla poszczególnych produktów,
 • prowadzenie szkoleń dla zespołu sprzedaży (wykłady i prezentacje),
 • planowanie i realizację budżetów poszczególnych marek,
 • rozwój istniejących produktów Firmy,
 • współpraca z Zarządem Firmy w procesie planowania i w realizacji wdrożeń nowych produktów oraz opracowywanie i realizacja budżetu związanego z działaniami promocyjnymi.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane medyczne, farmaceutyczne lub marketingowe,
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy w firmie farmaceutycznej w dziale marketingu i/lub sprzedaży,
 • nastawienie na osiąganie wyników,
 • kreatywność, poszukiwanie nowych i niestandardowych rozwiązań,
 • komunikatywność, umiejętność budowania relacji,
 • entuzjazm i zapał w działaniu,
 • zdolności analityczne,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY:

 • inspirującą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • bardzo dobrą atmosferę w zgranym zespole,
 • możliwość szkolenia i rozwoju,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i premię motywacyjną uzależnioną od osiąganych wyników.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV drogą elektroniczną na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

więcejmniej

Technolog w Pionie Produkcyjnym więcejmniej

Technolog

w Pionie Produkcyjnym

Nr ref. T/06/18

 

Nadzorowanie i koordynacja procesów produkcyjnych. Opracowywanie nowych technologii oraz współdziałanie w tworzeniu nowych produktów.

 

OPIS STANOWISKA:

 • opracowywanie planów rozwoju i modernizacji technicznej podległych urządzeń
 • nadzór nad procesem wdrażania nowych technologii oraz nadzorowanie dotychczas wykorzystywanych
 • przechowywanie i nadzór nad dokumentacją techniczną podległych urządzeń
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu wdrożonych technologii
 • standaryzacja parametrów technologicznych oraz optymalizacja procesów produkcyjnych wyrobów
 • koordynacja przeprowadzania prób produkcyjnych nowych wyrobów oraz zatwierdzanie opracowanych technologii wytwarzania
 • testowanie, opiniowanie oraz wprowadzanie do produkcji nowych surowców i opakowań
 • kontrola jakości surowców i wyrobów na każdym etapie produkcji
 • opracowywanie nowych receptur i wdrażanie ich do produkcji
 • nadzór technologiczny nad procesem produkcji,
 • aktywny udział w opracowywaniu koncepcji nowych produktów przy współpracy z Działem R&D,
 • optymalizacja technologii wytwarzania,
 • współpraca z dostawcami maszyn i usług,
 • nadzór nad zgodnością technologii z obowiązującymi normami,
 • śledzenie zewnętrznych zmian i trendów w branży.
 • tworzenie kalkulacji produktów
 • prowadzenie testów produkcyjnych
 • prawidłowe sporządzanie zapotrzebowań materiałowych,
 • wdrażanie produkcji prototypowej,

 

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe wskazane kierunkowe dla branży farmaceutycznej,
 • konieczne 3 letnie doświadczenie  w produkcji w firmie farmaceutycznej na stanowisku kierowniczym,
 • wiedza związana z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych w branży farmaceutycznej,
 • bardzo dobra znajomość metod i technik produkcji charakterystycznych dla branży
 • biegła znajomość aktualnego prawa farmaceutycznego oraz Rozporządzenia – Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • znajomość standardów Zarzadzania Jakością opartych na GMP, HACCP, ISO 13485;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej,
 • inicjatywa i konsekwencja w planowaniu i osiąganiu celów
 • umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów,
 • orientacja na zadania,
 • dokładność i wnikliwość,
 • dyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania zdecydowanych zadań

 

OFERUJEMY:

 • stabilną i przyjazną atmosferę w pracy
 • ambitną , pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.