Oferty pracy

Aparatowy Mycia w Wydziale Zmywalni i Sterylizatorni więcejmniej

Aparatowy Mycia
w Wydziale Zmywalni i Sterylizatorni
Nr ref. AM/ZS/07/18

 

OPIS STANOWISKA:

 • czynności wstępne przed procesem mycia (selekcja, układanie w pojemnikach),
 • mycie opakowań bezpośrednich przy pomocy urządzeń lub ręcznie,
 • mycie kaset, pudełek oraz opakowań transportowych,
 • przygotowanie do procesu sterylizacji (suszenie, oznakowanie, pakowanie),
 • przeprowadzenie testu szczelności po procesie napełniania ampułek lub fiolek,
 • przygotowanie szkła do celów laboratoryjnych i kontrolnych,
 • czynności wstępne przed procesem mycia (oczyszczanie wstępne szkła będącego w użyciu),
 • mycie ręczne bądź w automacie Mielabor,
 • mycie pojemników produkcyjnych (beczek),
 • przygotowanie do procesu sterylizacji (suszenie, oznakowanie, pakowanie).

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie: zawodowe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, sumienność, dyscyplina,
 • dyspozycyjność,
 • praca w warunkach objętych systemami jakości.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (brak umowy na okres próbny),
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

 

więcejmniej

Młodszy Specjalista Analityk - Laboratorium Mikrobiologiczne więcejmniej

Młodszy Specjalista Analityk 

Laboratorium Mikrobiologiczne 

Nr ref. MSA/LM/07/18

 

OPIS STANOWISKA:

 • wykonywanie badań mikrobiologicznych (jałowość, czystość mikrobiologiczna, żywotność ) produktów leczniczych, środków spożywczych, wyrobów medycznych, kosmetyków,
 • analiza wyników z monitoringu środowiska produkcji (odczyty, trendy),
 • obsługa programów komputerowych w zakresie badań stabilności i monitoringu środowiska produkcji,
 • identyfikacja zanieczyszczeń mikrobiologicznych,
 • badanie szczepów puli macierzystych i produkcyjnych,
 • przeprowadzanie walidacji  metod /testu przydatności, analiza statystyczna wyników,
 • prowadzenie działań wyjaśniających w ramach odchyleń, wyników OOS, OOL, definiowanie CAPA,
 • prowadzenie analizy statystycznej w ramach danych wejściowych do Przeglądu Jakości Produktów (PQR),
 • opracowywanie specyfikacji jakościowych, instrukcji , procedur, Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS),
 • prowadzenie szkoleń dotyczących higieny farmaceutycznej, szkoleń stanowiskowych,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe preferowane: biologia, biotechnologia, mikrobiologia,
 • znajomość wytycznych GMP w zakresie produkcji sterylnej i niesterylnej,
 • znajomość monografii Farmakopei polskiej i europejskiej, norm ISO 22000, ISO 13485 i aktów prawnych dotyczących produktów leczniczych, środków spożywczych, wyrobów medycznych, kosmetyków,
 • doświadczenie w pracy w Laboratorium Mikrobiologicznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word i Excel), programów do analizy statystycznej
 • umiejętności: myślenia przyczynowo-skutkowe, organizacja pracy własnej i w zespole, pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • samodzielność, odpowiedzialność,

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (brak okresu próbnego),
 • szanse rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

więcejmniej

Aparatowy mycia i sterylizacji w Wydziale Produkcji Szczepionek więcejmniej

Aparatowy mycia i sterylizacji

w Wydziale Produkcji Szczepionek

Nr ref. APS/07/2018

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa urządzeń do napełniania produktów leczniczych jednodawkowych- myjki i tunelu sterylizacyjnego
 • obsługa urządzeń do napełniania produktów leczniczych wielodawkowych i wyrobów medycznych
 • dokumentowanie procesów
 • czyszczenie urządzeń, pomieszczeń
 • praca w warunkach aseptycznych
 • odpowiedzialność za wybrane procesy produkcyjne zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości,
 • w miarę potrzeb konieczność pracy również na drugiej zmianie.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie zawodowe/średnie
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • solidność, precyzja, dyscyplina

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (brak umowy na okres próbny)
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

 

więcejmniej

Aparatowy urządzeń napełniających w Wydziale Produkcji Szczepionek więcejmniej

Aparatowy urządzeń napełniających

w Wydziale Produkcji Szczepionek

Nr ref. MPS/07/2018

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa urządzeń do napełniania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • obsługa autoklawu
 • dbanie o czystość urządzeń
 • praca w warunkach aseptycznych
 • dokumentowanie procesów
 • odpowiedzialność za wybrane procesy produkcyjne zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości,
 • praca w systemie jednozmianowym lub dwuzmianowym, w zależności od potrzeb produkcji.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie średnie
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • solidność, precyzja, dyscyplina
 • umiejętność pracy z kilkoma tematami równocześnie,
 • doświadczenie w pracy będzie mile widziane.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie (brak umowy na okres próbny)
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2014r. poz. 1182 jest IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Kierownik Działu Walidacji i Kwalifikacji więcejmniej

Kierownik Działu Walidacji i Kwalifikacji

Miejsce pracy: Kraków

Nr ref. KDW/07/18

OPIS STANOWISKA:

 • koordynacja i prowadzenie prac związanych z:

– kwalifikacją pomieszczeń, urządzeń, systemów (media), projektów

– walidacją procesów, bieżącą weryfikacją procesów, media-fill

– walidacją czyszczenia

– walidacją systemów skomputeryzowanych

 • opracowywanie Głównych Planów Walidacji / Kwalifikacji
 • opracowywanie / aktualizacja standardu dokumentacji walidacyjnej / kwalifikacyjnej
 • udział w projektach dotyczących nowych produktów, inwestycji, modernizacji
 • udział w analizach ryzyka, opracowywaniu URS
 • opiniowanie wniosków zmian, odchyleń, OOS
 • przygotowywanie danych do PQR, Przeglądu Jakości
 • udział w Inspekcjach / Audytach
 • zarządzanie zespołem

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe inżynieryjno – techniczne
 • znajomość wytycznych GMP w zakresie Kwalifikacji i Walidacji (Aneks 11, Aneks 15), GDP, GAMP, Przewodników dotyczących Integralności danych
 • doświadczenie w branży farmaceutycznej (produkcja sterylna i niesterylna)
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość obsługi komputera, programów MS Office
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy pod presją czasu

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
 • dobrą atmosferę w zespole
 • możliwości szkolenia i rozwoju

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Zastępca Kierownika Liofilizacji więcejmniej

Zastępca Kierownika Liofilizacji

Nr ref. ZKLI/06/18

 

OPIS STANOWISKA:

 • prowadzenie i nadzorowanie procesów zgodnie z planami produkcyjnymi,
 • bieżące dokumentowanie procesowe, przechowywanie i nadzór nad dokumentacją procesową oraz techniczną podległych urządzeń,
 • obsługa i utrzymywanie czystości, sprawności technicznej urządzeń procesowych,
 • nadzór nad utrzymywaniem w czystości pomieszczeń oraz wyposażenia zgodnie z odpowiednimi instrukcjami,
 • kierowanie zespołem, organizacja pracy, prowadzenie szkoleń,
 • nadzór nad zgodnością procesów z obowiązującymi normami i wymaganiami prawa,
 • opracowywanie planów rozwoju i modernizacji technicznej podległych urządzeń, wyposażenia, współpraca z dostawcami, nadzór nad procesem wdrażania nowych rozwiązań,
 • nadzór nad przygotowaniem materiałów procesowych, pomocniczych oraz zarządzanie materiałami poprodukcyjnymi,
 • udział w opracowywaniu nowych receptur, optymalizacja parametrów procesowych i wdrażanie ich do produkcji, prowadzenie testów, opiniowanie zmian,
 • współpraca z pozostałymi działami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych zadań i świadczonych usług,
 • praca w systemie godzin równoważnych (w tym zmiany nocne).

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe wskazane kierunkowe dla branży farmaceutycznej, preferowane zdolności techniczne oraz znajomość podstaw fizyki i mikrobiologii,
 • konieczne doświadczenie w produkcji w firmie farmaceutycznej na stanowisku kierowniczym,
 • wiedza związana z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych w branży farmaceutycznej,
 • bardzo dobra znajomość procesów technologicznych przemysłu farmaceutycznego,
 • biegła znajomość prawa farmaceutycznego, a w szczególności dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych,
 • znajomość standardów Zarządzania Jakością opartych na GMP, HACCP, ISO 13485,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej, bezkonfliktowość,
 • inicjatywa i konsekwencja w planowaniu i osiąganiu celów,
 • umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów,
 • orientacja na zadania,
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • umiejętność efektywnego i samodzielnego rozwiązywania problemów, dokładność i precyzja w działaniu, dyspozycyjność i zaangażowanie.

OFERUJEMY:

 • stabilną i przyjazną atmosferę w pracy
 • ambitną , pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Mistrz w Wydziale Inwestycji i Serwisu Technicznego więcejmniej

Mistrz w Wydziale Inwestycji i Serwisu Technicznego

Nr ref. MIST/06/18

OPIS STANOWISKA:

 • zarządzanie pracą zespołu pracowników utrzymania ruchu, współpraca z działem produkcji oraz jakości,
 • odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości pracy instalacji HVAC, sanitarnych i technologicznych,
 • planowanie i monitorowanie realizacji prewencji maszyn,
 • odpowiedzialność za powierzoną infrastrukturę (urządzenia, instalacje, linie technologiczne itp.),
 • zarządzanie częściami zamiennymi i optymalizacja tego procesu,
 • utrzymywanie kontaktów z serwisami zewnętrznymi i producentami maszyn,
 • prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z przepisami państwowymi oraz wewnętrznymi IBSS BIOMED S.A.,
 • aktualizacja dokumentacji – schematy, opisy, instrukcje.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne,
 • mile widziane uprawnienia SEP dla I i II Grupy urządzeń (eksploatacja),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, preferowane w przemyśle farmaceutycznym,
 • znajomość wymagań GMP,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej (instrukcje, karty przeglądu, karty czyszczenia itp.), dokumentacja GMP,
 • komunikatywność i skrupulatność w wykonywanej pracy,
 • biegła obsługa komputera: pakiet MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • umiejętność delegowania zadań i egzekwowania ich realizacji,
 • nastawienie na osiąganie celów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • możliwość szkolenia i rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV drogą elektroniczną na adres:

rekrutacja@biomed.pl

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

AUTOMATYK Laboratorium Pomiarowego więcejmniej

AUTOMATYK Laboratorium Pomiarowego

Nr ref. AIST/06/18

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej  ,
 • prowadzenie spraw kontroli metrologicznej:
  • nadzór nad legalizacja przyrządów pomiarowych,
  • współpraca z Urzędem Miar i akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi w niezbędnym zakresie,
  • współpraca z serwisem sprzętu laboratoryjnego w celu zapewnienia ciągłości działania powierzonego sprzętu,
  • wzorcowanie termometrów szklanych i elektrycznych,
  • wzorcowanie wag,
  • wzorcowanie przetworników ciśnienia,
  • wzorcowanie pehametrów i konduktometrów,
 • wykonywanie niezbędnych testów kwalifikacji IQ i OQ w zakresie pomiarów,
 • organizowanie i wykonywanie prac w laboratorium, opracowywanie niezbędnych procedur i instrukcji pomiarowych,
 • statystyczne opracowywanie wyników pomiarów,
 • Terminowe realizowanie harmonogramu pomiarów:
 • wykonywanie przeglądów okresowych,
 • aktualizacja dokumentacji – schematy, opisy, instrukcje.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe: inżynieryjne o profilu związanym z metrologią lub pokrewne,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość GMP/Farmakopei pod kątem:
  • parametrów środowiska wytwarzania (klasy pomieszczeń, zanieczyszczenia cząstkami mechanicznymi itp),
  • mediów krytycznych (woda, para czysta, sprężone powietrze),
 • znajomość zagadnień z zakresu pomiarów, metrologii i automatyki.
 • znajomość statystyki w praktyce,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła obsługa komputera: MS Excel, MS Access,
 • doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym lub spożywczym mile widziane.

OFERUJEMY:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • możliwość szkolenia i rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV drogą elektroniczną na adres:

rekrutacja@biomed.pl

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Mistrz więcejmniej

Mistrz

w Wydziale Liofilizacji

umowa na zastępstwo

Nr ref: MLI/06/18

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa i utrzymywanie czystości urządzeń procesowych
 • prowadzenie i nadzorowanie liofilizacji zgodnie z planami produkcyjnymi
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń oraz wyposażenia zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
 • staranne prowadzenie zapisów w dokumentacji wydziałowej
 • przygotowanie, pakowanie materiałów do sterylizacji lub inaktywacji.
 • przygotowanie materiałów pomocniczych
 • praca w systemie godzin równoważnych (w tym zmiany nocne), czyli 12 godzinne zmiany z często 24 godzinnymi przerwami wolnymi od pracy.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe
 • łatwość uczenia się, umiejętność pracy w zespole oraz organizowania pracy na swoim stanowisku,
 • staranność, dokładność, dyspozycyjność,
 • umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • znajomość podstaw fizyki (przemiany fazowe)
 • znajomość podstaw mikrobiologii
 • podstawowa znajomość języka angielskiego
 • mile widziana znajomość systemów GMP, HACCP

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Specjalista ds. Medycznych więcejmniej

Specjalista ds. Medycznych

Nr ref. SDM/06/2018

OPIS STANOWISKA:

 • zarządzanie wiedzą naukową w firmie
 • opracowanie informacji o produktach, współpraca w opracowaniu materiałów reklamowych
 • opracowanie i aktualizacja systemu edukacyjno-szkoleniowego
 • wsparcie merytoryczne klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • opracowanie podstaw naukowych wykorzystywanych w budowaniu strategii marketingowej
 • analiza trendów i rynku farmaceutycznego
 • przygotowanie i prowadzenie prezentacji produktowych
 • reprezentowanie firmy podczas konferencji naukowych
 • współpraca z innymi działami i zespołami w firmie w procesie rozwoju nowych produktów
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe medyczne
 • mile widziana znajomość rynku/branży farmaceutycznej z zakresu szczepionek i probiotyków
 • wykształcenie i/lub doświadczenie w dziedzinie mikrobiologii lub immunologii klinicznej będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania czasem
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz umiejętność opracowania raportów i analiz
 • sprawne posługiwanie się pakietem MS Office
 • komunikatywność
 • nastawienie na rozwój
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • asertywność, decyzyjność, samodzielność

OFERUJEMY:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
 • miłą atmosferę pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

więcejmniej

Project Manager – branża weterynaryjna więcejmniej

Miejsce pracy: Kraków

Nr ref.: DSPM/05/2018 

Zatrudniona osoba będzie odpowiadała za wprowadzenie linii produktów na rynek weterynaryjny.

OPIS STANOWISKA:

 • opracowanie strategii wprowadzenia produktów na rynek
 • współpraca z naukowcami, partnerami handlowymi i produkcyjnymi w zakresie opracowania, wdrażania i wprowadzania produktów na rynek
 • koordynacja prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i marketingowych nad produktami
 • analiza rynku weterynaryjnego
 • opracowanie i wdrożenie planu marketingowego i planu sprzedaży produktów weterynaryjnych
 • szkolenie zespołu sprzedaży, udział w prezentacjach, konferencjach

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu produktami weterynaryjnymi
 • minimum trzyletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w marketingu produktów weterynaryjnych
 • doświadczenie we wprowadzaniu produktów na rynek
 • dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii weterynaryjnej,
 • nastawienie na osiąganie wyników i poszukiwanie rozwiązań
 • kreatywność, poszukiwanie nowych i niestandardowych rozwiązań
 • komunikatywność, umiejętność budowania relacji
 • entuzjazm i zapał w działaniu
 • zdolności analityczne
 • znajomość metodologii zarządzania projektami

OFERUJEMY:

 • kierowanie kluczowym, długofalowym projektem
 • szerokie możliwości rozwoju
 • inspirującą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, w szerokim interdyscyplinarnym zespole
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • bardzo dobrą atmosferę
 • możliwość szkolenia i rozwoju
 • atrakcyjne wynagrodzenie i premię motywacyjną uzależnioną od osiąganych wyników

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Brakarz w Wydziale Konfekcjonowania więcejmniej

Nr ref. B/WK/02/18

OPIS STANOWISKA:

 • Kontrola wizualna płynnych produktów leczniczych
 • Prace porządkowe (utrzymanie czystości na stanowisku pracy)

PROFIL KANDYDATA:

 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, staranność, spostrzegawczość, sumienność
 • Zdolności manualne
 • umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl 

  

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl 

 

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

więcejmniej

Zastępca Dyrektora produkcji w Pionie Produkcyjnym więcejmniej

Nr ref. ZDP/02/18

Nadzorowanie i koordynacja harmonogramów produkcji realizowanej na terenie firmy oraz produkcji kontraktowej

OPIS STANOWISKA:

 • opracowanie szczegółowych harmonogramów wytwarzania i przesłanie na czas do współpracujących jednostek w IBSS BIOMED S.A., kontrahentów oraz do kooperantów.
 • kontakt z kooperantami w zakresie organizowania i ustalania szczegółów produkcji wytwarzanej kontraktowo.
 •  kontakt z różnymi komórkami firmy w zakresie planowania i realizacji produkcji kontraktowej (ZA, MG, KJ, SRB, SR).
 • kontrola dokumentacji przychodzącej oraz sporządzanie Raportów serii dla wyrobów medycznych.
 • nadzór nad dokumentacją kosmetyków PIF wraz z kontaktem z Safety Assessorem.
 • nadzór nad dokumentacją systemową wszystkich produktów wytwarzanych kontraktowo (SPO, IPP).
 • Podejmowanie działań w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności produkcji,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów, związanych z przebiegiem procesu produkcji,
 • Przygotowywanie zleceń produkcyjnych, wymaganych analiz i raportów dotyczących obszaru produkcji, kontrola i realizacja planów produkcyjnych
 • współpraca w zakresie tworzenia planów inwestycyjnych,
 • współdziałanie we wdrażaniu nowych produktów,
 • optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz nadzór nad poprawą wskaźników ekonomicznych,
 • kosztowa optymalizacja procesów produkcyjnych, odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych zadań.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe wskazane kierunkowe dla branży farmaceutycznej lub spożywczej
 • kilkuletnie doświadczenie w  kierowaniu obszarem produkcyjnym,
 • umiejętność sprawnego zarządzania pracą zespołów ludzkich,
 • znajomość zagadnień technologicznych, produkcyjnych, utrzymania ruchu oraz logistycznych,
 • wiedza o finansowych aspektach zarządzania
 • doświadczenie  w produkcji w firmie farmaceutycznej lub w produkcji produktów spożywczych na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość standardów Zarzadzania Jakością opartych na GMP, HACCP, ISO 13485;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej,
 • inicjatywa i konsekwencja w planowaniu i osiąganiu celów
 • umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów,
 • orientacja na zadania,
 • dokładność i wnikliwość,
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania zdecydowanych zadań.

OFERUJEMY:

 • stabilną i przyjazną atmosferę w pracy
 • ambitną , pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie

CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2014r. poz. 1182 jest IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Dane przetwarzane będą w związku z prowadzoną rekrutacją. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo ich poprawiania.

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Technolog w Pionie Produkcyjnym więcejmniej

Technolog

w Pionie Produkcyjnym

Nr ref. T/06/18

 

Nadzorowanie i koordynacja procesów produkcyjnych. Opracowywanie nowych technologii oraz współdziałanie w tworzeniu nowych produktów.

 

OPIS STANOWISKA:

 • opracowywanie planów rozwoju i modernizacji technicznej podległych urządzeń
 • nadzór nad procesem wdrażania nowych technologii oraz nadzorowanie dotychczas wykorzystywanych
 • przechowywanie i nadzór nad dokumentacją techniczną podległych urządzeń
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu wdrożonych technologii
 • standaryzacja parametrów technologicznych oraz optymalizacja procesów produkcyjnych wyrobów
 • koordynacja przeprowadzania prób produkcyjnych nowych wyrobów oraz zatwierdzanie opracowanych technologii wytwarzania
 • testowanie, opiniowanie oraz wprowadzanie do produkcji nowych surowców i opakowań
 • kontrola jakości surowców i wyrobów na każdym etapie produkcji
 • opracowywanie nowych receptur i wdrażanie ich do produkcji
 • nadzór technologiczny nad procesem produkcji,
 • aktywny udział w opracowywaniu koncepcji nowych produktów przy współpracy z Działem R&D,
 • optymalizacja technologii wytwarzania,
 • współpraca z dostawcami maszyn i usług,
 • nadzór nad zgodnością technologii z obowiązującymi normami,
 • śledzenie zewnętrznych zmian i trendów w branży.
 • tworzenie kalkulacji produktów
 • prowadzenie testów produkcyjnych
 • prawidłowe sporządzanie zapotrzebowań materiałowych,
 • wdrażanie produkcji prototypowej,

 

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe wskazane kierunkowe dla branży farmaceutycznej,
 • konieczne 3 letnie doświadczenie  w produkcji w firmie farmaceutycznej na stanowisku kierowniczym,
 • wiedza związana z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych w branży farmaceutycznej,
 • bardzo dobra znajomość metod i technik produkcji charakterystycznych dla branży
 • biegła znajomość aktualnego prawa farmaceutycznego oraz Rozporządzenia – Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • znajomość standardów Zarzadzania Jakością opartych na GMP, HACCP, ISO 13485;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej,
 • inicjatywa i konsekwencja w planowaniu i osiąganiu celów
 • umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów,
 • orientacja na zadania,
 • dokładność i wnikliwość,
 • dyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania zdecydowanych zadań

 

OFERUJEMY:

 • stabilną i przyjazną atmosferę w pracy
 • ambitną , pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@biomed.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcejmniej

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.