Informacja wprowadzająca zmiany do opisu przedmiotu zamówienia – zakup wytrząsarki mikropłytek

 

 

 

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA ZMIANY DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO:

Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu wytrząsarki mikropłytek 

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED 

współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje

w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.