Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego dot. mebli

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego
dotyczącego zakupu wyposażenia w meble biurowe, laboratoryjne i socjalne w pomieszczeniach CBR

 

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

21-01-2015 Ogłoszenie o zmianie terminu przeprowadzenia Dialogu Technicznego
20-11-2014 Wstępny opis przedmiotu zamówienia Dialogu Technicznego
20-11-2014 Wniosek uczestnika
20-11-2014 Regulamin
20-11-2014 Ogłoszenie o Dialogu Technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania ws. wyboru dostawcy