Zapytanie ofertowe 20/OF/2016 na zakup detektora pH do Systemu Chromatografii NGCTM

Zapytanie ofertowe 20/OF/2016 na zakup detektora pH do Systemu Chromatografii NGCTM

 

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

 

07-12-2016 Zapytanie ofertowe
 14-12-2016  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty