Zapytanie ofertowe – Dostawa (sprzedaż, transport) mebli biurowych, socjalnych oraz laboratoryjnych.

  

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż, transport) mebli biurowych, socjalnych oraz laboratoryjnych

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A. współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

22.10.2013 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę (sprzedaż, transport) mebli biurowych, socjalnych oraz laboratoryjnych

09.10.2013

Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż, transport) mebli biurowych, socjalnych oraz laboratoryjnych