Zapytanie ofertowe dot. zakupu agregatu prądotwórczego.

 

 

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu agregatu prądotwórczego

wraz ze specyfikacją

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

14-08-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup agregatu prądotwórczego – 1szt.  

17-07-2014

Specyfikacja do zapytania ofertowego

 17-07-2014

 Zapytanie ofertowe dot. zakupu agregatu prądotwórczego