Zapytanie ofertowe dot. zestawu klatek dla myszy laboratoryjnych

            

Zapytanie ofertowe dot. zestawu klatek dla myszy laboratoryjnych

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

15-12-2014 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu klatek dla myszy laboratoryjnych – 120 szt.  
05-12-2014 Zapytanie ofertowe dot. zestawu klatek dla myszy laboratoryjnych