Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli laboratoryjnych, socjalnych i biurowych

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli laboratoryjnych, socjalnych i biurowych
 

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zapytanie ofertowe: