Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania modernizacji wraz z przebudową pomieszczeń Wydziału Toksoidów i Zawiesin Bakteryjnych wra

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania modernizacji wraz z przebudową pomieszczeń Wydziału Toksoidów i Zawiesin Bakteryjnych wraz z Laboratorium – Sekcja Technologii Procesowej

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

26-11-2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02-10-2014  Zapytanie ofertowe
01-10-2014 Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty
27-07-2014 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
31-07-2014 Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert
30-07-2014 Odpowiedzi na dodatkowe pytania
23-07-2014 Dodatkowe informacja
15-07-2014  Zapytanie ofertowe