Zapytanie ofertowe dotyczace zakupu czytnika umożliwiającego detekcję endotoksyn bakteryjnych

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczace zakupu czytnika umozliwiającego detekcję endotoksyn bakteryjnych – szt.1.

 

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

02-09-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31-07-2014

Zmiana okresu wymaganej dostępności części zamiennych

10-07-2014

Specyfikacja

10-07-2014

 Zapytanie ofertowe