Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kolumny i prekolumny chromatograficznej firmy TOSOH

 

 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.

współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup kolumny i prekolumny chromatograficznej firmy TOSOH

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kolumny i prekolumny chromatycznej firmy TOSOH 

 

 

dotyczące zakupu kolumn i prekolumn
chromatograficznych firmy DionexZapytanie ofertowe dotyczące zakupu kolumn i prekolumn chromatograficznych firmy DioneZapytanie ofertowedotyczące zakupu kolumn i prekolumnchromatograficznych firmy Dionex