Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Urządzenia do filtracji tangencjalnej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Urządzenia do filtracji tangencjalnej

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

26-02-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19-02-2015 Zmiany do zapytania ofertowego
13-02-2015 Specyfikacja wymagań użytkownika urządzenia (URS)
13-02-2015 Zapytanie ofertowe dot. zakupu Urządzenia do filtracji tangencjalnej