Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wytrząsarki mikropłytek

 

 

 

Zapytanie ofertowedotyczące zakupu wytrząsarki mikropłytek w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED

współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wytrząsarki mikropłytek

 

Zapytanie ofertowedotyczące zakupu wytrząsarki mikropłytek