Zapytanie ofertowe na dostawe i montaż Spektrofotometru – 1 szt.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawe i montaż Spektrofotometru – 1 szt.

wraz ze specyfikacją

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 22-07-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż spektrofotometru – 1 szt.  

04-07-2014

Specyfikacja do zapytania ofertowego

 04-07-2014

 Zapytanie ofertowe na dostawe i montaż Spektrofotometru – 1 szt.