Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego dla pomieszczeń czystych i socjalnych

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego dla pomieszczeń czystych i socjalnych – parter bud. C

 

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

11-08-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
06-08-2015 Zmiany do zapytania ofertowego
31-07-2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
31-07-2015 Zapytanie ofertowe