Zapytanie ofertowe na roboty dodatkowe wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacją chłodu i ciepła technolo

Zapytanie ofertowe na roboty dodatkowe wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacją chłodu i ciepła technologicznego dla zabudowanych elementów dla zadania nadbudowy budynku biurowo-laboratoryjnego „K”

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

27-07-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17-07-2015 Zapytanie ofertowe
17-07-2015 Załącznik 1