Zapytanie ofertowe na wykonanie robót dodatkowych w ramach instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacją chłodu i ciepł

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót dodatkowych w ramach instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacją chłodu i ciepła technologicznego, budynek „C”

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

31-07-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
21-07-2015 Zapytanie ofertowe
21-07-2015 Załącznik nr 1