Zapytanie ofertowe na zakup, dostawe i montaż Pompy perystaltycznej – 1 szt. opcjonalnie z manometrem

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawe i montaż Pompy perystaltycznej – 1 szt. opcjonalnie z manometrem

w ramach projektu:

 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

08.07.2014

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaz pompy perystaltycznej-szt. 1, opcjonalnie z manometrem

26.06.2014

Zmiana do zapytania ofertowego na zakup, dostawe i montaż pompy perystaltycznej z manometrem

25.06.2014

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawe i montaż Pompy perystaltycznej – 1 szt. opcjonalnie z manometrem