Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie Stanowiska do kalibracji i wzorcowania automatycznych pipet

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie Stanowiska do kalibracji i wzorcowania automatycznych pipet tłokowych

w ramach projektu Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

04-09-2015 Zawiadomienie o wycofaniu oferenta
26-08-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
07-08-2015 URS
07-08-2015 Zapytanie ofertowe