Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Urządzenia z przepływem laminarnym – 1 szt.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Urządzenia z przepływem laminarnym – 1 szt.

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

28-07-2015 Zawiadomienie o braku wyboru najkorzystniejszej oferty
17-07-2015 Zapytanie ofertowe
17-07-2015 URS