Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia z przepływem laminarnym szt.1.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia z przepływem laminarnym szt.1.

 

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

28-08-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
04-08-2015 Specyfikacja wymagań użytkownika urządzenia
04-08-2015 Zapytanie ofertowe