Zapytanie ofertowe nr 10/OF/2016 na zakup pojemników magazynowych

Zapytanie ofertowe nr 10/OF/2016 na zakup pojemników magazynowych

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

15-03-2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
10-03-2016 Zapytanie ofertowe