Zapytanie ofertowe nr 11/OF/2015 na zakup materiałów do sterylizacji filtracyjnej

Zapytanie ofertowe nr 11/OF/2015 na zakup materiałów do sterylizacji filtracyjnej

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

 

11-08-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
06-08-2015 Zapytanie ofertowe nr 11/OF/2015