Zapytanie ofertowe nr 11/OF/2016 na zakup usługi przeprowadzenia szkolenia teoretyczno-praktycznego z zakresu badania zawartości

Zapytanie ofertowe nr 11/OF/2016 na zakup usługi przeprowadzenia szkolenia teoretyczno-praktycznego z zakresu badania zawartości endotoksyn bakteryjnych kinetyczną metodą chromogenną – opracowanie metody i jej walidacja

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

22-04-2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15-04-2016 Zapytanie ofertowe