Zapytanie ofertowe nr 12/OF/2015 na zakup usługi badawczej dotyczącej badań proteomicznych bakteriofagów

Zapytanie ofertowe nr 12/OF/2015 na zakup usługi badawczej dotyczącej badań proteomicznych bakteriofagów

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

21-08-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
10-08-2015 Załącznik nr 1 (FORMULARZ OFERTY)
10-08-2015 Zapytanie ofertowe