Zapytanie ofertowe nr 13/OF/2015

Zapytanie ofertowe nr 13/OF/2015 na zakup usługi badawczej dotyczącej badań przynależności taksonomicznej oraz charakterystyki morfologicznej bakteriofagów

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

25-08-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
13-08-2015 Formularz oferty
13-08-2015 Zapytanie ofertowe