Zapytanie ofertowe nr 13/OF/2016 na zakup materiałów do sterylizacji filtracyjnej

Zapytanie ofertowe nr 13/OF/2016 na zakup materiałów do sterylizacji filtracyjnej

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

08-06-2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
31-05-2016 Zapytanie ofertowe