Zapytanie ofertowe nr 16/OF/2015 na zakup systemu do długoterminowego przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym

Zapytanie ofertowe nr 16/OF/2015 na zakup systemu do długoterminowego przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

 

08-09-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
25-08-2015 Sprostowanie do zapytania ofertowego
21-08-2015 Zapytanie ofertowe