Zapytanie ofertowe nr 18/OF/2015 na zakup chłodziarki laboratoryjnej o pojemności 500 litrów – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 18/OF/2015 na zakup chłodziarki laboratoryjnej o pojemności 500 litrów – 1 szt.

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

11-09-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
31-08-2015 Specyfikacja wymagań użytkownika urządzenia
31-08-2015 Zapytanie ofertowe