Zapytanie ofertowe nr 19/OF/2015 na zakup Densytometru skali McFarlanda DEN-1B-1 sztuka

Zapytanie ofertowe nr 19/OF/2015 na zakup Densytometru skali McFarlanda DEN-1B- 1 sztuka

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

 

14-09-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02-09-2015 Zapytanie ofertowe