Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2014 na zakup kriostatywów do zamrażarki niskotemperaturowej

Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2014
na zakup kriostatywów do zamrażarki niskotemperaturowej

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

23-12-2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup kriostatywów do zamrażarki niskotemperaturowej
16-12-2014 Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2014 na zakup kriostatywów do zamrażarki niskotemperaturowej