Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2015 na zakup szkła laboratoryjnego(probówki bakteriologiczne)

Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2015 na zakup szkła laboratoryjnego (probówki bakteriologiczne)

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

16-01-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 07-01-2015  Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2015 na zakup szkła laboratoryjnego(probówki bakteriologiczne)