Zapytanie ofertowe nr 20/OF/2015 na zakup wytrząsarki typu Vortex

Zapytanie ofertowe nr 20/OF/2015 na zakup wytrząsarki typu Vortex

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

22-09-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09-09-2015 Zapytanie ofertowe