Zapytanie ofertowe nr 3/OF/2014 na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (końcówki, probówki, ezy, głaszki, zlewki,

Zapytanie ofertowe nr 3/OF/2014 na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (końcówki, probówki, ezy, głaszki, zlewki, pipety)

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

 16-01-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
30-12-2014 Zapytanie ofertowe nr 3/OF/2014 na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (końcówki, probówki, ezy, głaszki, zlewki, pipety)