Zapytanie ofertowe nr 3/OF/2015 na zakup szkła laboratoryjnego(bagietki)

Zapytanie ofertowe nr 3/OF/2015 na zakup szkła laboratoryjnego (bagietki)

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)