Zapytanie ofertowe nr 3/OF/2016 na zakup zestawu kolumn z hydroksyapatytem

Zapytanie ofertowe nr 3/OF/2016 na zakup zestawu kolumn z hydroksyapatytem

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

01-02-2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
25-01-2016 Zapytanie ofertowe