Zapytanie ofertowe nr 4/OF/2015 na zakup materiałów do sterylizacji filtracyjnej

Zapytanie ofertowe nr 4/OF/2015 na zakup materiałów do sterylizacji filtracyjnej

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)