Zapytanie ofertowe nr 4/OF/2016 na zakup materiałów do sterylizacji filtracyjnej

Zapytanie ofertowe nr 4/OF/2016 na zakup materiałów do sterylizacji filtracyjnej

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

 

23-02-2016 Zapytanie ofertowe

25-02-2016 Sprostowanie do zapytania ofertowego
29-02-2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty