Zapytanie ofertowe nr 5/OF/2014 na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (końcówki)

Zapytanie ofertowe nr 5/OF/2014 na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (końcówki)

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

 16-01-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
30-12-2014 Zapytanie ofertowe nr 5/OF/2014 na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (końcówki)