Zapytanie ofertowe nr 7/OF/2015 na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (końcówki do pipet)

Zapytanie ofertowe nr 7/OF/2015 na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (końcówki do pipet)

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)