Zapytanie ofertowe nr 7/OF/2016 na zakup zestawu do ultrafiltracji i diafiltracji na skalę laboratoryjną

Zapytanie ofertowe nr 7/OF/2016 na zakup zestawu do ultrafiltracji i diafiltracji na skalę laboratoryjną

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

08-03-2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
29-02-2016 Specyfikacja wymagań użytkownika urządzenia (URS)
29-02-2016 Zapytanie ofertowe