Zapytanie ofertowe nr 8/OF/2015 na zakup podłoży bakteriologicznych

Zapytanie ofertowe nr 8/OF/2015 na zakup podłoży bakteriologicznych

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

09-03-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
27-02-2015 Zapytanie ofertowe