Zapytanie ofertowe nr 9/OF/2015 na zakup automatycznego licznika kolonii bakterii i łysinek bakteriofagowych

Zapytanie ofertowe nr 9/OF/2015
na zakup automatycznego licznika kolonii bakterii i łysinek bakteriofagowych


w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED
(nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

23-03-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16-03-2015 Sprostowanie do zapytania ofertowego
12-03-2015 Specyfikacja wymagań użytkownika urządzenia (URS)
12-03-2015 Zapytanie ofertowe