Zapytanie ofertowe – stanowisko do kalibracji i wzorcowania automatycznych pipet tłokowych

 

Zapytanie ofertowe – stanowisko do kalibracji i wzorcowania automatycznych pipet tłokowych

w ramach projektu Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

12-11-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
08-09-2015 Specyfikacja wymagań użytkownika urządzenia (URS)
08-09-2015 Zapytanie ofertowe