Zawiadomienie o zmianie zlecenia zamówienia – zmywarka do klatek

  

 

 

Zawiadomienie o zmianie zlecenia zamówienia dostawy (transport i montaż) zmywarki do klatek

w ramach projektu:

 

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED”

współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.