Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu chłodziarek laboratoryjnych

 

 

 

 Zapytanie ofertowe w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.

współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup chłodziarek laboratoryjnych 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu chłodziarek laboratoryjnych