Zapytanie ofertowe na dostawę komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Zapytanie ofertowe na dostawę komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

w ramach projektu Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

04-11-2015

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

23-10-2015

Specyfikacja wymagań użytkownika urządzenia (URS)

23-10-2015 Zapytanie ofertowe